Slovenský

Gastroenterologický

KONGRES

25.-26. november 2022

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Slovenský gastroenterologický kongres 2022

Slovenská gastroenterologická spoločnosť Vás pozýva na Slovenský gastroenterologický kongres, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 26. novembra 2022 v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Bližšie informácie o podujatí budeme postupne dopĺňať.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážené kolegyne a kolegovia,

Radi by sme Vás srdečne pozvali na prvý ročník Slovenského gastroenterologického kongresu, ktorý sa bude konať 25.11-26.11.2022 v priestoroch hotela Carlton v Bratislave.

Program sa skladá z originálnych prác v oblasti digestívneho zdravia, prehľadových prednášok s diskusnými blokmi na aktuálne témy a State of the art prednášok popredných slovenských a českých gastroenterológov. Program je doplnený blokmi v sesterskej sekcii a blokom mladých gastroenterolģov Sekcie Ružgad. Kongresový program je obohatený odbornými sympóziami a veľkou exhibition hall s novinkami najvýznamnejších slovenských a českých biomedicínskych spoločností v oblasti gastroenterológie.

Veríme, že prijmete pozvánku na najvýznamnejšie gastroenterologické podujatie v tomto roku, ktoré zakladá novú tradíciu kongresov SGS. Okrem prvotriedneho odborného programu Vás určite očarí podmanivá adventná atmosféra Starého mesta Bratislavy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD
Prezident SGS