Slovenský gastroenterologický kongres 2022 | Informácie

Vedecký výbor

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

doc. Peter Bánovčin, PhD.

MUDr. Dušan Baláž

Členovia výboru SGS

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

MUDr. Martin Ďuríček, PhD.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

MUDr. Martin Huorka, PhD.

MUDr. Branislav Kunčák

MUDr. Boris Pekárek, PhD.

MUDr. Jozef Záň, PhD.

doc. Zuzana Zelinková, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

predseda organizačného výboru

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

MUDr. Igor Šturdík, PhD.

Informácie o podujatí

Slovenský gastroenterologický kongres 1. ročník

Dátum: 25.-26. november 2022
Miesto konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Kredity

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania CME, účastníkom budú pridelené kredity elektronicky.
Podujatie je zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SK SaPA a v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. budú sestrám pridelené kredity.

Hlavné témy podujatia

  • vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie
  • odborné diskusné témy v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie
  • diskusné fórum Sekcie mladých gastroenterológov – RUŽGAD

Termíny

Úkon Termín
Skorá registrácia
do 15.10.2022 (vrátane)
Neskorá registrácia a registrácia na mieste
od 16.10.2022
Podávanie abstraktov – vlastných prác
do 15.10.2022
Oznámenie autorom o zaradení prezentácie
31.10.2022
Dodanie podkladov pre zverejnenie inzercie v Programe podujatia – vystavovatelia
do 20.10.2022

Online registrácia bola ukončená.

Registrovať sa môžete na mieste kongresu.

Registračné poplatky

Skorá registrácia Termín do 15. 10. 2022
Atestovaný lekár
30 €
Lekár v špecializačnej príprave
15 €
Zdravotná sestra členka SKSaPA
6 €
Zdravotná sestra nečlenka SKSaPA
12 €
Zástupca vystavujúcej firmy
30 €
Zástupca nevystavujúcej firmy
299 €
Neskorá registrácia a registrácia na mieste Termín 16. 10. – 25. 11. 2022
Atestovaný lekár
50 €
Lekár v špecializačnej príprave
20 €
Zdravotná sestra členka SKSaPA
10 €
Zdravotná sestra nečlenka SKSaPA
20 €
Zástupca vystavujúcej firmy
50 €
Zástupca nevystavujúcej firmy
399 €

Ubytovanie a strava

Ubytovanie a stravu bude možné rezervovať prostredníctvom agentúry TAJPAN, s.r.o.