Slovenský gastroenterologický kongres 2022 | Kontakty

Kontaktujte nás
Organizačné zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

KontaktnÁ osoby

Mgr. Art Peter Slovák

+421 911 454 294
peter.slovak@tajpan.com

Sekretariát SGS

Kontakt na zasielanie vyplnených prihlášok

Ing. Romana Ondrušová

+421 905 566 150
sekretariat@sgssls.sk