Zvoľte, prosím, variant registrácie

Aktívna
účasť

Registrácia aktívneho účastníka je bezplatná

Pasívna
účasť

Registrácia je spoplatnená podľa registračných poplatkov